Firma ” Martel Usługi projektowe, Instalatorstwo elektryczne” działa na rynku od 2007r.

Firma specjalizuje się w projektowaniu i nadzorowaniu robót elektrycznych i teletechnicznych.

Oferujemy:

 • wykonywanie projektów budowlanych i wykonawczych instalacji elektrycznych wewnętrznych, przyłączy do sieci niskiego i średniego napięcia w pełnym zakresie dla
 • budynków produkcyjnych i magazynowych
 • budynków biurowych
 • budynków użyteczności publicznej
 • budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • lokali mieszkalnych
 • oraz wyodrębnionych części użytkowych
 • pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • kierowanie robotami w branży elektrycznej
 • doradztwo techniczne
 • dokonywania przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków
 • sporządzania opinii technicznych na temat stanu instalacji elektrycznych
 • opiniowanie dokumentacji technicznych branży elektrycznej
 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków
 • wykonywanie kosztorysów
 • wykonywanie specyfikacje wykonania i odbioru robót.

Na życzenie klienta uzyskujemy pozwolenia, zgłoszenia i uzgodnienia urzędowe. Pozyskujemy mapy zasadnicze, ewidencyjne i do celów projektowych wraz z niezbędnymi wypisami z rejestrów gruntów.

Dokumentacja wykonywana jest wyłącznie przy użyciu legalnego i w pełni profesjonalnego oprogramowania: Bricscad, Microsoft Office i Microsoft Windows 10.